قلموهای استفاده شده در سیاه‌قلم ، قلموهای زبر پارس آرت سری 1111 می‌باشد که سطح موهای زبری دارند . بسته به سلیقه ، شما میتونید از قلموهای نرم یا از براش‌های آؤایشی هم استفاده کنید